KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา และทุกอย่าง เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า => ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน => ข้อความที่เริ่มโดย: samarn ที่ พฤศจิกายน 21, 2008, 04:22:33 PMหัวข้อ: ต้นไม้ในพุทธประวัติ : ฝ้าย (Gossypium barbadense L.)
เริ่มหัวข้อโดย: samarn ที่ พฤศจิกายน 21, 2008, 04:22:33 PM
ฝ้าย (Gossypium barbadense L.)

ฝ้าย ตามพระพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงส่งสาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์ชุดแรก จำนวน 60 องค์ ไปโปรดเวไนยสัตว์แล้ว พระองค์ก็เสด็จสู่อุรุเวลาประเทศ ครั้นถึงไร่ฝ้ายจึงหยุดยังรุกขมูลใต้ต้นฝ้ายต้นหนึ่ง

จากข้อความในพุทธประวัติตอนนี้ทำให้เรานึกถึงภาพได้ว่า ต้นฝ้ายสมัยโบราณนั้นใหญ่โตมโหฬารขนาดเข้า ไปพักพิงอาศัยร่มเงาใต้ต้นได้ ปัจจุบันต้นฝ้ายขนาดนี้ดูจะหายากเสียแล้ว ฝ้ายสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์พยายาม ผสมพันธุ์ให้ลำต้นเล็กมีผลดกเพื่อให้เก็บปุยฝ้ายได้ง่าย แต่ทางภาคเหนือของไทย ที่ปลูกฝ้ายไว้ตามสวนหลังบ้าน ต้นฝ้ายก็ยังสูงพอสมควร

ฝ้าย เป็นพันธุ์ไม้สกุล (Genus) Gossypium ในวงศ์ (Family) ชบา (Malvaceae) เป็นไม้ขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม ถิ่นเดิมอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ มีการนำไปปลูกในอาฟริกา เอเชีย และที่อื่น ๆ ที่อยู่ในโซนร้อนทั่ว ๆ ไป เพื่อ ใช้ใยมาทำสิ่งทอ


(http://i233.photobucket.com/albums/ee89/micsci/multiply/pok-pud.jpg)