KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com => งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ พฤษภาคม 31, 2014, 09:39:16 AMหัวข้อ: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบกองทุนสุมโนเพื่อสงฆ์อาพาธ โดย หลวงปู่ประสาร สุมโน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ พฤษภาคม 31, 2014, 09:39:16 AM
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบกองทุนสุมโนเพื่อสงฆ์อาพาธ เนื่องด้วย
พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) ท่านมีดำริแนวคิดในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธว่าด้วยพุทธโอวาทดังต่อไปนี้คือ......

"ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายล้วนแต่พลักพรากจากบิดา มารดา ญาติ
มิตรสหายบ้านเรือนมาแล้วนั้นหากมีภิกษุท่านใดอาพาธ ก็ควรที่จะช่วยเหลือกัน
หากว่าภิกษุท่านใดที่ต้องการที่จะปรนนิบัติเราตถาคต
ก็ให้ท่านทั้งหลายปรนนิบัติรักษาภิกษุผู้อาพาธเหล่านั้นซึ่งมีอานิสงฆ์เหมือนกับการปรนนิบัติเราตถาคต"

นี่คือพระพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาจึงได้จัดตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธขึ้นมาดังพุทธโอวาทนี้

พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) 3 กันยายน 2554 19.30 น.

ดังนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกองทุนสุมโนเพื่องสงฆ์อาพาธโดย....

โอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร
เลขที่บัญชี 315-0-48678-5
ชื่อบัญชี "กองทุนสุมโนเพื่อสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลยโสธร"

เบอร์ fax 045-712373

http://watnongkrai.th.ht/songk_arphad.html (http://watnongkrai.th.ht/songk_arphad.html)
เว็บไซต์ วัดหนองไคร้ จัดตั้งขึ้นเพื่อแจ้งให้พุทธศาสนิกชนทราบถึงข้อมูลต่างๆของทางวัดและใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะศิษย์ของทางวัด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วัดหนองไคร้ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทองหลาง ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร