KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com => งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ พฤษภาคม 17, 2014, 10:52:18 AMหัวข้อ: ผู้สนใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มีทางเลือกดังนี้ครับผม
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ พฤษภาคม 17, 2014, 10:52:18 AM
ผู้สนใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มีทางเลือกดังนี้ค่ะ

1....."ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
ตึกวิชาการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0-2653-4925
หรือ โอนบริจาคที่ชือบัญชี "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-6-01239-1 หรือ

ชื่อบัญชี "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ" ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา ชิดลม กรุงเทพฯ บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 001-3-48169-3 และ กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้บริจาคไปที่ "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ" สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ ส่งโทรสารสำเนาใบโอนเงินไปที่ หมายเลข 0-2653-4926 เพื่อการตอบรับ " ใบรับบริจาคเงิน "
http://www.dld.go.th/rcb/ (http://www.dld.go.th/rcb/)

2.....ไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ มี 2แห่ง
1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานีโทร(02)978-0725,(02)581-6367
2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา โทร(035)251-454 FAX(035)232-553
3.....ไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ (ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน)
โคราคาตัวละ 13,999 บาท กระบือราคาตัวละ 18,999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านสามารถโอนร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชี พระเทพวราลังการ (ไถ่โคกระืบือ) - ชื่อบัญชีเดียวกัน
- ธนาคารไืทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
- เลขบัญชี 053-4-26167-3 ประเภท ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่
- เลขบัญชี 065-0-36939-4 ประเภท ออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกร สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง
- เลขบัญชี 022-2-81870-4 ประเภท ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ
- เลขบัญชี 132-4-66990-0 ประเภท ออมทรัพย์
โทร 02-521-1567,02-521-5427 FAX 02-986-0834,02-521-5426


ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www (http://www).ไถ่ชีวิตโคกระบือ.net/