KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ => ข้อความที่เริ่มโดย: AVATAR ที่ พฤษภาคม 11, 2014, 01:55:42 AMหัวข้อ: ทิฏฐิสัมปทา = สัมมาทิฏฐิ : ทิฏฐิวิบัติ = มิจฉาทิฏฐิ
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ พฤษภาคม 11, 2014, 01:55:42 AM
ทิฏฐิสัมปทา = สัมมาทิฏฐิ : ทิฏฐิวิบัติ = มิจฉาทิฏฐิ

ทิฏฐิวิบัติ เป็นไฉน?

ความเห็นว่า
ทานที่ให้แล้วไม่มีผล
การบูชาไม่มีผล
การบวงสรวงไม่มีผล
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มี
โลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มี
บิดาไม่มี มารดาไม่มี
สัตว์ที่จุติและอุปบัติไม่มี
สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีในโลก
สมณพราหมณ์ที่ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลก
ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ อันใด นี้เรียกว่า ทิฏฐิวิบัติ.
มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมด จัดเป็น ทิฏฐิวิบัติ

ทิฏฐิสัมปทา เป็นไฉน?

ความเห็นว่า
ทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผล
การบูชาย่อมมีผล
การบวงสรวงย่อมมีผล
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่
โลกนี้มีอยู่ โลกอื่นมีอยู่
มารดามีอยู่ บิดามีอยู่
สัตว์ที่จุติและอุปบัติมีอยู่
สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่ในโลก
สมณพราหมณ์ที่ทำให้แจ้ง ซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้มีอยู่ในโลก
ดังนี้ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ
ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิมีลักษณะเช่นว่านี้ อันใด นี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทา.
สัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมด จัดเป็น ทิฏฐิสัมปทา

พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑
ธรรมสังคณีปกรณ์


หัวข้อ: Re: ทิฏฐิสัมปทา = สัมมาทิฏฐิ : ทิฏฐิวิบัติ = มิจฉาทิฏฐิ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ สิงหาคม 07, 2014, 02:51:57 PM
สาธุครับพี่ต่าย

ช่วงนี้อาการป่วยดีขึ้นหรือยังครับพี่


หัวข้อ: Re: ทิฏฐิสัมปทา = สัมมาทิฏฐิ : ทิฏฐิวิบัติ = มิจฉาทิฏฐิ
เริ่มหัวข้อโดย: AVATAR ที่ ตุลาคม 13, 2014, 01:13:25 PM
ดีขึ้นครับ แต่ยังไม่หายเป็นปกติ 6 เดิอนเข้าไปแล้ว

ดีครับได้เรียนรู้ตามดู เวทนานุปัสสนา 1 ในมหาสติปัฎฐาน 4 ต่อไป รู้ชัด แจ่มดีครับ

ฐานทั้ง 4 เร็วจี๋พอกัน