KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com => งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: naewinfriend ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2014, 11:16:17 PMหัวข้อ: ขอเชิญร่วมงานตักบาตรหนังสือดีและบริจาคโลหิต
เริ่มหัวข้อโดย: naewinfriend ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2014, 11:16:17 PM
มูลนิธิธรรมดี
ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
ได้ดำริจัดทำโครงการ“ตักบาตรหนังสือดี”ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ โดยการสืบสานประเพณีการทำบุญ
ตักบาตร รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์


เนื่องในโอกาส "มาฆปุรณมีบูชา" หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึงนี้
ขอเชิญน้อมรำลึกในพระพุทธคุณและพระเมตตาคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการร่วมบำเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิสงส์สูงสุด
โดยการตักบาตรหนังสือ ถวายแด่พระวิปัสสนาจารย์ ๙๙ รูป
และงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดป่ารวมธรรม จังหวัดอุดรธานี
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมบุญสร้างวิหารทานถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ในบวรพุทธศาสนา
และอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พร้อมการบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยได้รับเมตตาจาก

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีทำบุญ
‘ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๗’ เนื่องในวันมาฆบูชา
ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป
พร้อมส่งต่อหนังสือให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

โดย คุณบุญเลิศ โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นผู้แทนรับมอบ


ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เริ่มพิธีตักบาตร
ในเวลา ๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์

และต่อด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในเวลา ๙.๐๐ – ๑๔ ๐๐ น.
เพื่อถวายเป็นพระกุศล
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒