KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => รวมบทสวดมนต์ เพือทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ => ข้อความที่เริ่มโดย: samarn ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 04:12:22 PMหัวข้อ: บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
เริ่มหัวข้อโดย: samarn ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 04:12:22 PM
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

(นำ)  องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร            บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน      ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว            สุวคนธกำจร
   องค์ใดประกอบด้วย      พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร         มละโอฆกันดาร
   ชี้ทางบรรเทาทุกข์      และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน         อันพ้นโศกวิโยคภัย
   พร้อมเบญจพิธจัก-      ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล         ก็เจนจบประจักษ์จริง
   กำจัดน้ำใจหยาบ         สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง         มละบาปบำเพ็ญบุญ
   ข้อขอประณตน้อม      ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-            ญ ภาพนั้นนิรันดร (กราบ)


หัวข้อ: Re: บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ พฤศจิกายน 17, 2008, 04:16:29 PM


โอว สาธุ