KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน => ประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 31, 2012, 10:15:40 AMหัวข้อ: สวดมนต์ข้ามปี วัดในกรุงเทพมหานคร 31 ธันวาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 31, 2012, 10:15:40 AM
กรุงเทพๆ

รายชื่อวัดที่สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖

วัดปัญญานันทาราม
วัดสายไหม
วัดอมรินทรารามวรวิหาร
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
วัดราชนัดดาราม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดกัลยาณมิตร
วัดเทพธิดาราม
วัดราชโอรสาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดเจริญธรรมาราม
สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
วัดพรหมวงศาราม
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร
วัดราชสิงขร
วัดธรรมมงคล
วัดบางโพโอมาวาส
วัดยานนาวา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร
วัดหงส์รัตนาราม
วัดบพิตรพิมุข
วัดบวรมงคล
วัดปรินายก
วัดเทวราชกุญชร
วัดนาคกลาง
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดนางชี
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดดอนเมือง
วัดเขมาภิรตาราม
วัดภคินีนาถ
เทวสถาน
วัดราชผาติการาม view map
วัดบรมนิวาส view map
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม view map
วัดเครือวัลย์วรวิหาร view map
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม view map
วัดชัยพฤกษมาลา view map
วัดเทพศิรินทราวาส view map
วัดนาคปรก
วัดทุ่งลานนา
วัดเทพลีลา
วัดสังข์กระจาย
วัดดาวดึงษ์
วัดสุวรรณประสิทธิ์
วัดสร้อยทอง
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดราชสิทธาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดหนัง
วัดตรีทศเทพ
วัดมหาพฤฒาราม
วัดคฤหบดี
วัดเวฬุราชิณ
วัดปากน้ำ
วัดหลักสี่
วัดอินทรวิหาร
วัดไผ่เหลือง
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดปทุมวนาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
วัดภาษี
วัดนวลจันทร์
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
วัดหัวลำโพง
วัดบางเตย
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดมหรรณพารามวรวิหาร
วัดอรุณราชวราราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดอนงคาราม
วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดสัมพันธวงศ์
วัดดาวดึงษาราม
วัดทองนพคุณ
วัดนิมมานรดี
วัดบางนาใน
วัดบางขุนเทียนนอกหัวข้อ: Re: สวดมนต์ข้ามปี วัดในกรุงเทพมหานคร 31 ธันวาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: keroro ที่ มกราคม 04, 2013, 11:11:05 PM
เยอะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ