KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 05, 2012, 09:30:32 AMหัวข้อ: โยนิโสมนสิการ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 05, 2012, 09:30:32 AM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20120822224058_img_1548.jpg)


โยนิโสมนสิการ (ปัญจาบ: yonisomanasikāra; คำอ่าน: โยนิโสมะนะสิกาน) หมายถึง การทำในใจให้แยบคาย กล่าวคือ การพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ทางพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่าเท่ากับความไม่ประมาทหรือ "อัปมาท" ซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งธรรมฝ่ายดีหรือ "กุศลธรรม" ทั้งปวง ดังปรากฏในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๔๖๔ หน้า ๑๒๙ นอกจากนั้น ยังจัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งในกลุ่มธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญา และเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่มนุษย์ดังพรรณาในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อ ๒๖๘-๙ หน้า ๓๓๒[1]

การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือ ทำในใจโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดย อุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย [2]เช่น

    คิดจากเหตุไปหาผล
    คิดจากผลไปหาเหตุ
    คิดแบบเห็น ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เป็นลูกโซ่
    คิดเน้นเฉพาะจุดที่ทำให้เกิด
    คิดเห็น องค์ประกอบที่มา ส่งเสริมให้เจริญ
    คิดเห็น องค์ประกอบที่มา ทำให้เสื่อม
    คิดเห็นสิ่งที่มา ตัดขาดให้ดับ
    คิดแบบ แยกแยะองค์ประกอบ
    คิดแบบ มองเป็นองค์รวม
    คิดแบบ อะไรเป็นไปได้ หรึอเป็นไปไม่ได้


(http://www.kammatan.com/gallary/images/20090906103933_img_5463.jpg)

คำ "โยนิโสมนสิการ" นั้นประกอบด้วยคำสองคำ คือ

    "โยนิโส" มาจาก "โยนิ" แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง
    "มนสิการ" หมายถึง การทำในใจ การคิด คำนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา

ดังนั้น "โยนิโสมนสิการ" จึงหมายถึง การทำในใจให้แยบคาย หรือ การพิจารณาโดยแยบคาย กล่าวคือ ความเป็นผู้ฉลาดในการคิด คิดอย่างถูกวิธีถูกระบบ พิจารณา ไตร่ตรองสาวไปจนถึงสาเหตุหรือต้นตอของเรื่องที่กำลังคิด คือคิดถึงรากถึงโคนนั่นเอง แล้วประมวลความคิดรอบด้านจนกระทั่งสรุปออกมาได้ว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดี เป็นวิถีทางแห่งปัญญา เป็นธรรมสำหรับกลั่นกรองแยกแยะข้อมูลหรือแหล่งข่าวหรือที่เรียก "ปรโตโฆสะ" อีกชั้นหนึ่ง กับทั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดชอบหรือ "สัมมาทิฐิ" ทำให้มีเหตุผล และไม่งมงาย [4]

อนึ่ง คัมภีร์ในพระไตรปิฎก ชั้นอรรถกถาและฎีกาได้แสดงไวพจน์แจกแจงความหมายในแง่ต่าง ๆ ของโยนิโสมนสิการว่า

    "อุบายมนสิการ" เป็น การคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ การคิดอย่างมีวิธีหรือถูกวิธี ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงความจริง สอดคล้องกับแนวสัจจะ ซึ่งทำให้รู้สภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
    "ปถมนสิการ" เป็น การคิดถูกทาง ต่อเนื่องเป็นลำดับ หมายถึง ความคิดที่เป็นระเบียบตามหลักเหตุผล ไม่ยุ่งเหยิงสับสน จิตไม่แว๊บติดพันในเรื่องนี้ แต่เดี๋ยวกลับเตลิดไปคิดอีกเรื่องหนึ่ง จิตยุ่งเหยิงนี้กระโดดไปมา ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน แต่รวมทั้งความสามารถในการชักความนึกคิดไปสู้แนวทางที่ถูกต้อง
    "การณมนสิการ" เป็น การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องตามลำดับ
    อุปปาทกมนสิการ การคิดการพิจารณาให้เกิดกุศลธรรม เช่น การพิจารณาที่ทำให้มีสติ หรือทำให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง เป็นต้น

ไขความทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นเพียงการแสดงลักษณะด้านต่างๆ ของความคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งการเกิดในแต่ละครั้ง อาจมีลักษณะครบทั้ง 4 ข้อ หรือเกิดครบทั้งหมด หรือเขียนลักษณะทั้ง 4 ข้อนี้สั้นๆ ได้ว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศลขอบพระคุณข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/โยนิโสมนสิการ และ http://www.kammatan.com ครับผม


หัวข้อ: Re: โยนิโสมนสิการ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: fantasiaz ที่ ตุลาคม 13, 2012, 09:28:07 PM
ขอบคุณครับ ได้รับความรู้ดีๆ ทั้งนั้นเลย

ผมก็ไม่เคยอ่านบทความธรรมะสักเท่าไร นี้ครั้งแรกเลย

ไว้จะแวะมาอ่านใหม่อีกนะครับ  ;D


หัวข้อ: Re: โยนิโสมนสิการ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 14, 2012, 10:02:29 AM
ยินดีครับผม


หัวข้อ: Re: โยนิโสมนสิการ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: keroro ที่ ตุลาคม 15, 2012, 05:04:41 PM
 ;D ;D  ดีมากๆเลยครับ


หัวข้อ: Re: โยนิโสมนสิการ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: keroro ที่ ตุลาคม 16, 2012, 01:43:29 PM
 ;D เอามาลงอีกนะครับ


หัวข้อ: Re: โยนิโสมนสิการ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: Kuroky77 ที่ กรกฎาคม 02, 2013, 07:29:32 PM
เยี่ยมเลยค่ะ