KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 02, 2012, 02:56:21 PMหัวข้อ: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 02, 2012, 02:56:21 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121002145559_1.jpg)


ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีผลต่อกันและกัน
พระพุทธองค์จึงสอนให้เราเรีนยรู้วิธีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คือด้วยปัญญา ความจริงใจ ความเมตตากรุณา ความเคารถ และความกตัญญู
เป็นหลักชีวิต พระองค์ให้เราระลึกอยู่เสมอว่าประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน

พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ตุลาคม 14, 2012, 10:04:49 AM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20121014100411_ajan_chayasaro.jpg)

“ ความสบายมันอยู่ที่ความพอดี คำว่า พอดี จึงเป็นปริศนาธรรมของพุทธ
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพยายามเข้าถึง เราไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพาน
ไม่ต้องพูดถึง สุญญตา ความว่าง อะไรสูงส่งอย่างนั้น เราพูดถึงง่ายๆธรรมดาๆคำนี้ก็พอแล้ว
ทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะพอดี ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต หากเรามีความพอดีก็จะสบาย ”

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุขอบพระคุณข้อมูลจาก : Facebook หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ http://www.kammatan.com


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ พฤศจิกายน 01, 2012, 02:20:58 PM

ปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสีขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
พระธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร โดยพระอาจารย์ฯ ได้เมตตานำสวดมนต์
และปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรม ทุกวันอาทิตย์แรก และ อาทิตย์ที่สามของทุกเดือน
ณ บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ท่านที่มีความประสงค์จะไปร่วมปฏิบัติธรรม
สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องทำการสำรองหรือนัดล่วงหน้าใดๆ

กำหนดการโดยย่อ :

๘.๓๐ น. พระอาจารย์ฯ เริ่มนำสวดทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ
๑๐.๐๐ น. พระอาจารย์ฯ บรรยายธรรมเทศนา
๑๐.๔๕ น. พระอาจารย์ฯ รับถวายเพล และสวดให้พร
๑๑.๐๐ น. พระอาจารย์ฯ รับบิณฑบาตข้าวสวย (คนละ ๑ ช้อน)
๑๑.๑๕ น. ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. พระอาจารย์ฯ ตอบปัญหาแก่ญาติโยม

หมายเหตุ :ฝ่ายผู้จัด เตรียมอาหารเผื่อผู้ปฏิบัติธรรมด้วย
ท่านสามารถนำอาหารมังสวิรัติร่วมถวายท่านอาจารย์ได้ โดยนำส่งที่โรงครัวก่อนขึ้นปฏิบัติธรรม


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มิถุนายน 26, 2013, 08:08:03 PM
"ความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรนี่
ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ทำให้จิตหยาบคาย
นั่นแหละ..คือผลกรรมที่ปรากฏทันที
ผู้ที่ทำสิ่งใดทั้งทางกาย วาจา หรือใจ
ด้วยอำนาจของกิเลส ชื่อว่า

กำลังเบียดเบียนตัวเองอย่างยิ่ง เพราะถอย
ห่างออกไป จากความสุขที่แท้จริง นัั้นคือ"วิบาก "

"การทำบาป"แต่ละครั้งคือ การทำให้บันไดที่เราต้องปีนขึ้นเบื้องบน สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
บุญความดีก็ยิ่งห่างออกไปไกลมากยิ่งขึ้น"

~~~พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ~~~


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 20, 2014, 08:50:05 AM
หลายคนมัวเเต่คิดว่า เราไม่มีบุญ
ไม่มีบารมีเพียงพอ จึงทำไม่ได้อย่างคนอื่น
เเต่อาตมาเชื่อเหลือเกินว่า ทุกคนในที่นี้
ต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่เคยเปลี่ยนเเปลงชีวิตตนเอง
อาจจะตั้งใจละ นิสัยที่ไม่ดีเเล้วละได้
หรืออะไรที่เคยคิดว่าจะทำไม่ได้
เเต่เเล้วในที่สุด เราก็ทำได้
ขอให้นึกถึงตัวเราในช่วงเวลาเหล่านั้น
ไว้จำไว้ว่า เราทุกคนมีศักยภาพที่จะทำให้อะไรๆสำเร็จได้ ถ้าเราตั้งใจจริง เเละทำเหตุให้เหมาะสม

พระอาจารย์ชยสาโร


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 24, 2015, 03:11:38 PM
พระพุทธองค์สอนว่าทุกข์ มีตัณหาเป็นเหตุ ตัณหา คือความอยากประเภทที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิต และโลกตามความเป็นจริง
ส่วนความอยากที่เกิดจาก ปัญญา ท่านไม่เรียกว่าตัณหาแต่ให้ชื่อว่า ฉันทะ หรือ กุศลฉันทะ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องละ เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมและ พัฒนาอยู่ในอริยสัจข้อสี่ ข้อมรรค เป็นสิ่งที่ควรเจริญ เพราะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการแสวงหาสิ่งดีงาม
ตัณหาอยากได้
ฉันทะอยากให้
ตัณหาอยากเสพ ความสุข
ฉันทะอยากทราบความจริง
ตัณหากล้าชั่ว แต่กลัวลำบาก
ฉันทะกล้าลำบาก แต่กลัวชั่ว
ตัณหา ความอยากที่เกิดจากอวิชชาหรือเกิดพร้อม กับอวิชชานั้น สามารถเข้าไปแอบแฝงในการปฏิบัติธรรม ได้
ข้อที่ควรระมัดระวังในเรื่องนี้คือ ในระหว่างการปฏิบัติ อย่าให้การพยายามละตัณหาประเภทหนึ่งกลายเป็นการ เพิ่มตัณหาอีกประเภทหนึ่ง
คือ การปฏิบัติด้วย วิภว ตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากคิด ไม่ อยากโลภ ไม่อยากหลง ไม่อยากมีนิวรณ์ ฯลฯ ไม่มีผลต่อ การพ้นจากสิ่งเหล่านั้น เพราะเพียงแต่นั่งอยากให้สิ่งใด หายไปไม่ใช่การระงับเหตุของสิ่งนั้น
ยิ่งกว่านั้นเนื่องจาก ว่าวิภวตัณหาอาศัยความคิดผิดว่าเราเป็นเจ้าของปัญหา และความต้องการให้จิตของเราเป็นอย่างที่เราอยากให้ มันเป็น พอเรามีอคติต่อการมีปัญหา ลืมมองปัญหาตาม เหตุปัจจัยด้วยใจที่เป็นกลาง ความเพียรจะต้องถึงจุดตัน

พระอาจารย์ ชยสาโร


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มิถุนายน 01, 2017, 06:52:43 AM
การเจริญมรณานุสติมีอานิสงส์มาก
ถ้าเราตระหนักชัดในความไม่แน่นอนของชีวิตนี้แล้ว ไม่มีทางที่เราจะไปทะเลาะกับใคร
หรือจะไปอิจฉาใคร หรือเบียดเบียนใคร
เพราะอะไร เพราะเวลาไม่พอ
วันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรา หรือเขา
เราควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รักษาใจให้เป็นบุญ
ชีวิตเรามีค่า เพราะมันมีจำกัด
ยิ่งสำนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต ยิ่งสำนึกในค่าของมัน
ทำให้เราระมัดระวังในสิ่งที่เราทำ และถ้อยคำที่เราพูดมากขึ้น
เพราะต้องการให้มันเหมาะสม ให้มันสมค่ากับชีวิตของตน
พระอาจารย์ชยสาโร