KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ กันยายน 03, 2012, 08:22:06 PMหัวข้อ: ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ กันยายน 03, 2012, 08:22:06 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20120903202148_luangpor_liam.jpg)

รู้จักตัวพุทธศาสนาด้วยการศึกษาจากตัวจริง

ชีวิตจิตใจที่สวมอยู่กับเรา ๆ ก็ยังไม่รู้จัก การที่จะไปรู้สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตำรานั้นมันยุ่งยากไปกว่าเป็นไหนๆ
เพราะฉะนั้น จงหันมาศึกษาพุทธศาสนา หรือ รู้จักตัวพุทธศาสนาด้วยการศึกษาจากตัวจริง คือจากสิ่งทั้งปวง
ซึ่งรวมทั้งร่างกายและจิตใจนี้เอง จากชีวิตที่กำลังหมุนอยู่ในวงกลมของความอยาก กระทำตามความอยาก
แล้วก็เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหล่อเลี้ยงเจตนาที่อยาก จึงทำสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารหรือทะเลแห่งความทุกข์

เพราะความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้นเองรวมความว่าพุทธศาสนา คือวิชชาและ
ระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจริงๆ แล้ว
ไม่ต้องมีใครสอนหรือมาแนะนำเรา เราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ ถูกต้องได้ด้วยตนเอง แล้วกิเลสก็จะหมดไปเอง
เราเป็นอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งมาทันที เราจะปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันที เราจะลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้
หรือที่ชอบเรียกกันว่า มรรคผล นิพพาน นี้ได้ด้วยตนเอง เพราะการที่เรามีความรู้โดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริงเท่านั้น ฯ

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
ขอบพระคุณข้อมูลจาก : ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


หัวข้อ: Re: รู้จักตัวพุทธศาสนาด้วยการศึกษาจากตัวจริง โดย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง
เริ่มหัวข้อโดย: keroro ที่ กันยายน 08, 2012, 11:00:54 AM
  ขอบพระคุณมากๆเลยครับ


หัวข้อ: Re: รู้จักตัวพุทธศาสนาด้วยการศึกษาจากตัวจริง โดย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 23, 2013, 04:42:44 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20130123164205_luangpor_liamg.jpg)

“..ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์
มันก็ทำให้เราลืมตัว..
เพราะความทุกข์ เป็นบ่อเกิดของปัญญา
แต่ความสบาย มันทำให้ปัญญา อ่อน ... ”


หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มิถุนายน 28, 2014, 05:35:57 PM
○พระราชภาวนาวิกรม(เลี่ยม ฐิตธัมโม)○
เรามาอยู่ร่วมกัน ก็ยิ่งมีความรู้สึกเห็นเป็นส่วนหนึ่ง
ถ้ามีอารมณ์คลายแล้วก็สบาย
เหมือนต้นไม้มันมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เป็นสังคมของมัน
มันก็ไม่แสดงความขัดแย้งกับอะไร
ตัวต้นที่มีลักษณะเล็ก
มันก็ทำหน้าที่กันตามหน้าที่ของมัน
เราก็ทำเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มิถุนายน 03, 2016, 04:41:05 AM
(http://kammatan.com/gallary/images/20160603044006_wat_nong_prapong.jpg)

ทายาทธรรมหลวงปู่ชา สุภัทโท

(จากด้านซ้ายมือ)

1.พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ) วัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร สำนักสงฆ์ไร่ทอสี จ.นครราชสีมา
3.พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธัมโม) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
4.พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา
5.พระอาจารย์เฮนนิ่ง เกวลี วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี