KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery => บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: siammongkol ที่ สิงหาคม 13, 2012, 10:34:28 PMหัวข้อ: จิตบริสุทธิ์ของพระอรหันต์กับขันธ์ ๕ โดยหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน
เริ่มหัวข้อโดย: siammongkol ที่ สิงหาคม 13, 2012, 10:34:28 PM
จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แม้จะอยู่ในขันธ์ก็ไม่มีการกระเพื่อมตัวเอง อาการแห่งความกระเพื่อมของขันธ์ ๕ ที่ว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้เป็นอาการของสมมุติ เป็นเรื่องสมมุติทั้งน้ัน มีรูปคือร่างกายเป็นพื้นฐาน เวทนาก็แทรกอยู่กับกายอันนี้ สุขบ้าง ทุกข์บาง เฉยๆ บ้าง เพราะไม่มีภายในใจของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้่วสัญญาก็เพียงอาการอันหนึ่งที่อาศัยความรู้นั้น แต่ไม่ใช่เป็นความรู้นั้นอย่างแท้จริง สังขาร วิญญาณก็เหมือนกัน อาการเหล่านี้จึงมีเกิดมีดับตามสภาพของสมมุติ ธรรมชาติความรู้แท้ๆ นั้นพูดไม่ถูกทั้งๆที่รู้อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่ท่านว่า สนฺทิฎฐิโก เป็นคำรวมประเภทหนึ่ง สนฺทิฎฐิโก ของธรรมที่ปรากฎขึ่้นเป็นวรรคเป็นตอนนั้นเป็นประเภทหนึ่ง สนฺทิฎฐิโก ของหลักธรรมขาติแห่งความบริสุทธิ์เป็นประเภทหนึ่ง สนฺทิฎฐิโก นี้พูดไม่ได้ ท่านจึงเรียกว่า ปจฺจตฺตํ เป็นเรื่องจำเพาะของผู้รู้นั้นเท่าน้ัน ธรรมนี้ก็ไม่มีปัญหา สนทิฎฐิโก ก็ไม่มีปัญหา ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพภ วิญฺญหิ ก็ไม่มีปัญหา ถ้าเข้าถึงต้นปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆ
ด้วยเหตุนี้พระขีณสพ(พระอรหันต์)ทั้งหลายท่านจีงไม่มีเวทนาทางจิต นอกจากเวทนาทางกายเท่านั้น

หลวงตาพระมหาบัว ณาณสัมปันโน


หัวข้อ: Re: จิตบริสุทธิ์ของพระอรหันต์กับขันธ์ ๕ โดยหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ สิงหาคม 24, 2012, 03:46:23 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20120821104012_n.jpg)

ปิติจริงๆ ครับกับธรรมะที่องค์หลวงตา ประจักษ์
ขออนุโมทนาสาธุ ครับผม