KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsakw ที่ มิถุนายน 30, 2012, 04:31:57 PMหัวข้อ: สังสารวัฏฏ์คือการกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นผี และการเป็นคน
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ มิถุนายน 30, 2012, 04:31:57 PM
สังสารวัฏฏ์คือการกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นผี และการเป็นคน ตอน 1


ถ้าจิต เป็นวิญญาณขันธ์อย่างเดียว  ตายแล้วย่อมสูญ

เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า  วิญญาณ  เป็นปัจจัยให้เกิด  นามรูป

แล้วนามรูปคืออะไรล่ะ  คือขันธ์ 5 ไม่ใช่หรือ? ขันธ์ 5 = อะไร?

ขันธ์ 5 = รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  และ วิญญาณขันธ์

 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ว่า  วิญญาณ(ขันธ์)  จะเป็นปัจจัยให้เกิด  นามรูป  เพราะนามรูป มีวิญญาณขันธ์อยู่ด้วยแล้ว
  
นอกจากนี้  ตอนที่คุณตาย ทุกตัวในขันธ์ 5 มันตายหมด  เพราะตายคือขันธ์ 5 ตาย = รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ตายหมด

ผลลัพธ์ ตาย = 0  

สรุป

วิญญาณขันธ์ ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เป็นจิตแน่นอน  เพราะถ้าวิญญาณขันธ์ เป็นสิ่งเดียวที่เป็นจิต  เราตายแล้ว ก็สูญไปเลย


สังสารวัฏฏ์คือการกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นผี และการเป็นคน ตอน 2


แต่เพราะว่า  มันมีวิญญาณอยู่ 2 ตัว คือ วิญญาณธาตุ และวิญญาณขันธ์

วิญญาณธาตุ สร้าง วิญญาณขันธ์ ในขันธ์ 5

(ขันธ์ 5 = รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ[color=maroon]วิญญาณขันธ์[/color])

วิญญาณขันธ์ ในขันธ์ 5 ตอนมันตาย มันก็สร้างวิญญาณธาตุตัวใหม่ออกมา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
 
"...เพราะ วิญญาณ นั่นแล มีอยู่ นามรูป  จึงได้มี : เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป  " ดังนี้.

ภิกษุ ท.! ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า "เมื่ออะไรมีอยู่หนอ วิญญาณ จึงได้มี : เพราะมีอะไรเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ" ดังนี้. ภิกษุ ท.! ความรู้สึกอย่างยิ่งด้วยปัญญา

เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า

 "เพราะ นามรูปนั่นแล มีอยู่ วิญญาณ  จึงได้มี
: เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ"

ดังนี้. ภิกษุ ท.! ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า "วิญญาณนี้ ย่อมเวียนกลับจากนามรูป : ย่อมไม่เลยไปอื่น; ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกนี้ พึงเกิดบ้าง พึงแก่บ้าง พึงตายบ้าง พึงจุติบ้าง พึงอุบัติบ้าง : ข้อนี้ได้แก่การที่ เพราะมีนามรูป เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ;

สรุป

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป" ดังนี้.  เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ" ดังนี้.  "วิญญาณนี้ ย่อมเวียนกลับจากนามรูป : ย่อมไม่เลยไปอื่น

= วิญญาณธาตุ(ตัวเก่า) สร้างวิญญาณขันธ์ในนามรูป  เราตายคือขันธ์ 5 รวมวิญญาณขันธ์ ตาย

ก่อนตาย ขันธ์ 5 รวมวิญญาณขันธ์ของเรา  แม่งดันเสือกไปสร้างวิญญาณ(ธาตุ)ตัวใหม่ออกมาด้วย

ตอนนี้พอเข้าใจหรือยัง  พวกเราเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นคน ตายแล้วก็เป็นผี   พอเป็นผีแล้ว ผีเสือกตายก็กลายเป็นคน  กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้  

พูดภาษาวิชาการหน่อยก็คือ  พวกเราเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นคน(นามรูป) พอคนตายแล้วก็เป็นผี(นามกาย)  พอผี(นามกาย)ตายแล้วก็เป็นคน(นามรูป)  หรือจะพูดว่า เราเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นวิญาณธาตุและวิญญาณขันธ์  

 พอวิญญาณขันธ์ตาย  ก็กลายเป็น วิญญาณธาตุ    (พอคนตาย ก็กลายเป็น ผี)
 พอวิญญาณธาตุตาย  ก็กลายเป็น วิญญาณขันธ์    (พอผีตาย ก็กลายเป็น คน)

แม่งเวียนว่ายตายเกิดระหว่างผีกลับคนไปเรื่อยๆ


หัวข้อ: Re: สังสารวัฏฏ์คือการกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นผี และการเป็นคน
เริ่มหัวข้อโดย: yusamui ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 03:13:48 PM
ก่อนที่ท่านผู้เขียนจะถามผู้อื่นว่า"ที่นี้พอเข้าใจหรือยัง" ผมว่าท่านลองอ่านตรงนี้ก่อนครับ

1. สังสารวัฏฏ์คือการกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นผี และการเป็นคน
ตอบ ไม่ใช่ครับ วิญญาณ ที่แตกดับจากกายแล้ว ไม่ไปเป็นผี แต่จะไปจุติตามผลของกรรมในภพ ภูมิต่างๆ(ทันที)
2.นอกจากนี้  ตอนที่คุณตาย ทุกตัวในขันธ์ 5 มันตายหมด  เพราะตายคือขันธ์ 5 ตาย = รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ตายหมด ผลลัพธ์ ตาย = 0  
ตอบ ไม่ใช่ครับ จริงๆแล้วไม่ใช่ขันธ์ 5 ตายหมด หากแต่ไปการแปรเปลี่ยนเท่านั้น เมื่อร่างกายแตกดับ จิตดวงสุดท้ายจะเกาะเกี่ยววิบากกรรมไปที่แดนเกิดอันใหม่ทันที จิตเป็นธาตุคลายกับอากาศ แต่มีคุณสมบัติ คือรู้ เรียนรู้ รู้แจ้ง รับรู้ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ดวงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วดับ ตลอดเวลาที่มีการรับอารมณ์(ถ้าอยากรู้เรื่องจิต เอาไว้พูดกันวันหลัง)
3.วิญญาณขันธ์ ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เป็นจิตแน่นอน  เพราะถ้าวิญญาณขันธ์ เป็นสิ่งเดียวที่เป็นจิต  เราตายแล้ว ก็สูญไปเลย
ตอบ เป็นสิ่งเดี่ยวกันครับ แต่ที่เราไม่สูญไป เพราะยังมี อวิชาอยู่ (ไปศึกษา ปฏิจสมุทปบาทครับ)

4.แต่เพราะว่า  มันมีวิญญาณอยู่ 2 ตัว คือ วิญญาณธาตุ และวิญญาณขันธ์ วิญญาณธาตุ สร้าง วิญญาณขันธ์ ในขันธ์ 5
ตอบ วิญญาณคือธาตุ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่มีอยู่ 2 ตัว แต่มีอยู่ทั่วไปเหมือนอากาศ แต่จะเกิดได้ที่ละดวงเท่านั้นเมื่อมีสิ่งใดมากระทบอารมณ์


หัวข้อ: Re: สังสารวัฏฏ์คือการกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นผี และการเป็นคน
เริ่มหัวข้อโดย: relaxite ที่ กรกฎาคม 06, 2012, 01:46:06 PM
สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง