KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsakw ที่ เมษายน 25, 2012, 10:41:17 PMหัวข้อ: จิตเป็นผู้กำหนดบาปบุญ  กายและวาจาไม่ได้กำหนดบาปบุญ
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ เมษายน 25, 2012, 10:41:17 PM
จิตเป็นผู้กำหนดบาปบุญ  กายและวาจาไม่ได้กำหนดบาปบุญ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"

พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นประธาน ธรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจ"

ถ้ามีใจชั่วเสียแล้ว  จะพูดหรือทำประการใดก็ตาม
ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป  ดุจล้อหมุนตามรอยเท้าโค ที่ลากเกวียนไป

แต่ถ้ามีใจดีอยู่ จะพูด หรือ
ทำประการใดก็ตาม  สุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัว

สรุป

เราใช้จิตหรือใจในการสร้างกรรมดี หรือชั่ว
แล้ววิบากกรรมจะส่งผลบาป ส่งผลบุญให้กับเรา  ตามจิตกุศล และจิตอกุศล ที่เราใช้กายและวาจากระทำลงไป  

เว็บนี้จะมีใครเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไหมว่า จิตเป็นผู้กำหนดบาปบุญ  กายและวาจาไม่ได้กำหนดบาปบุญ