KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ห้องนั่งเล่น คุยกันสบายๆตามประสาชาวกรรมฐาน => คุยกันสบายๆ ตามประสาชาวกรรมฐาน.คอม => ข้อความที่เริ่มโดย: magicmo ที่ มีนาคม 30, 2012, 04:08:27 PMหัวข้อ: ความเชื่อ กับ ความจริง
เริ่มหัวข้อโดย: magicmo ที่ มีนาคม 30, 2012, 04:08:27 PM

   
   
   ก่อนที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับความเชื่อ และ ความจริง ตามจุดประสงค์ของกระทู้นี้ เราลองมาหาคำนิยามความหมายของคำศัพท์ทั้ง 2 คำนี้ดูก่อนนะครับ
   
   ความเชื่อ คือ ความมั่นใจต่อสิ่งนั้นๆว่าเป็นความจริง ซึ่งความเชื่อบางอย่างอาจสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ มาตั้งแต่ยุคโบราณ ตอนที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่มีการพิสูจน์ถึงความจริงของเรื่องนั้นๆ
   
   ทัศนีย์  ทานตวณิช  (2523)  กล่าวว่า  "ความเชื่อคือการยอชมรับนับถือว่าเป็นความจริง  หรือมีอยู่จริง  การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้  อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้  หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงได้"
   
   สุนทรี  โคมิน  (2539)  กล่าวว่า  "ความเชื่อเป็นความนึกคิดยึดถือ  โดยที่เจ้าตัวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาและวัดได้จากคำพูดและการกระทำของคน"
   
   สถาพร  ศรสัจจัง (2533)  ให้ความหมายของความเชื่อไว้ว่า "ความเชื่อหมายถึงการยอมรับข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง  การยอมรับนี้อาจจะเกิดจากสติปัญญาเหตุผลหรือศรัทธา  โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ  รอบรับก็ได้"
   
   สรุปได้ว่า  ความเชื่อ  หมายถึง  ความคิด  ความเข้าใจและการยอมรับ  นับถือ  เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์  ทั้งนี้บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนำมาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้
   
   ความจริง คือ สิ่งที่เป็นอยู่ของมันเช่นนั้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งก็มีอยู่ ๒ อย่างคือ ความจริงแท้ กับ ความจริงสมมติ
   
   ไม่ทราบว่าท่านใด สามารถนิยามความหมาย ของคำทั้ง 2 ได้ชัดเจนกว่านี้ ได้โปรดเขียนอธิบายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ