KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

รวมรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พาเที่ยววัด ใน Kammatan.com Gallery => บทความดีๆ เกี่ยวกับธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 10, 2012, 05:23:24 PMหัวข้อ: ** นิ่มนวล อ่อนโยน ** โดย..หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 10, 2012, 05:23:24 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20120310171242_419059_251523998269470_100002356155601_567110_1517503363_n.jpg)

** นิ่มนวล อ่อนโยน **

โดย..หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


"ธรรม เป็นธรรมชาติที่นิ่มนวลอ่อนโยน เมื่อเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับใจผู้ปฏิบัติผู้มีความเลื่อมใสแล้ว
... จิตใจนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่นุ่มนวลอ่อนโยนไปด้วยเมตตาจิต ไม่เคยมีก็มี ความไม่เคยเสียสละก็เสียสละได้เพื่อผู้อื่นเพราะความเมตตา
สามารถมองเห็นเขา ก็เห็นเราว่ามีสาระสำคัญเช่นเดียวกันได้เพราะความเมตตา"

"จงพยายามสอนเราให้ได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์ไปแล้ว สอนเราให้จริงให้จัง
เอากิเลสพังทลายลงไปจากหัวใจดูซิว่าเป็นยังไง พระพุทธศาสดาองค์นี้โกหก หรือว่าเป็นศาสนดาองค์เอกแท้
มันจะแท้ภายในใจของเราก่อน เมื่อแท้ภายในใจของเราแล้วยอมศาสดาราบเลย อยู่ไหนก็เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา
นี้แลคือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ได้แก่เห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นเหมือนกัน"ขอบพระคุณรูปจาก : http://www.facebook.com/keke.model คุณเกเก้