KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

การปฏิบัติของผู้ที่ได้ ฌาณ => ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปนรกภูมิ => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsakw ที่ มีนาคม 09, 2012, 02:02:20 PMหัวข้อ: คุณจะรู้ว่า นรก-สวรรค์ อยู่ตรงไหน ต้องอ่านเรื่องนี้
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ มีนาคม 09, 2012, 02:02:20 PM
การมองชีวิตแบบ “ขันธ์ห้า”...ก็เป็นสมมุติฐานอันหนึ่งถ้าคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์!...

เอาความคิดแบบ “ขันธ์ห้า”ซึ่งเป็นต้นแบบความเข้าใจพุทธแบบ “เถรวาท”...มาทำความเข้าเรื่องนรก-สวรรค์!...

ชีวิตทั้งจักรวาลคือ... “ขันธ์ห้า”...ประกอบด้วย “รูปขันธ์”และ “นามขันธ์”...

สวรรค์-นรก...อยู่ในตรงส่วนไหน...ของจักรวาล?...

ถ้าอยู่ในส่วนที่เป็น “รูปขันธ์”...คุณเอา “ผัสสะ”หรือ “อายะตนะ”อะไร...ไปรับรู้ความมีอยู่ของ “รูปขันธ์”ที่เป็นนรก-สวรรค์?...

ยิ่งถ้าคุณตายไปแล้ว..อายะตนะที่ต้องขึ้นอยู่กับ อวัยวะต่างๆ...ก็หมดสภาพที่จะใช้การได้อีกแล้ว...

เมื่อไม่มี อายะตนะ...สมมุติว่าคุณยังเหลือ “จิต”...

ก็แปลว่า... ถ้านรก-สวรรค์ยังมีอยู่...ก็คงต้องเป็นอะไรที่อยู่ในจิตของคุณนั่นเอง ...เพราะคุณไม่มีอายะตนะอะไรที่จะไปรับรู้อะไรได้อีกแล้ว!...

สวรรค์ในอก..นรกในใจ...

แล้วแต่คุณจะเสกสรร...สร้างขึ้นในใจของคุณเอง...

ผมทำชั่วอย่างไร...ผมก็ไม่มีนรก...ตอบ


คณะสงฆ์ฝ่ายปริยัติทั้งหมด  แม้แต่พุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมปิฎก ล้วนปฏิบัติไม่ถึงขั้นทั้งนั้น  ทำให้ไม่เข้าใจเรื่องจิต วิญญาณ โดยเฉพาะไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท

สิ่งที่คุณเขียนถูกต้องเลย...ขอคารวะด้วยใจจริง  แต่ถ้าคุณปฏิบัติไม่ได้ถึงขั้นโสดาบัน  สิ่งที่คุณเขียนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ  เพราะมีแต่ผู้เข้าสู่เส้นทางนิพพานแล้วเท่านั้น จึงจะบอกได้นรกไม่มีจริง  ผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ได้  เขาก็ต้องรับรู้ความมีอยู่ของนรก หลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่คำสอนของคณะสงฆ์ฝ่ายปริยัติของเถรวาทไม่ถูกต้อง  เพราะว่าศาสนาพุทธต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะได้ปัญญา  คำสอนเรื่องจิต วิญญาณ เรื่องปฏิจจสมุปบาท ไม่สามารถรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องจากการใช้สมองคิด
 
เรื่องจิต วิญญาณ และเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ไม่สามารถรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องจากการใช้สมองคิด  เช่น

เรื่องจิต มันมี
- จิตไม่บริสุทธิ์ หรือจิตสังขาร  จิตในปฏิจจสมุปบาทเป็นจิตไม่บริสุทธิ์
- จิตบริสุทธิ์ หรือจิตหลุดพ้น หรื้อจิตพุทธะ

แค่เรื่องนี้ฝ่ายปริยัติก็ตีความไม่ได้  เพราะกิเลสอวิชชามันบดบังจิตไว้ไม่ให้รู้ความจริง

อ้าว! คราวนี้มาตอบคำถามของคุณดีกว่า นรก-สวรรค์มันอยู่ที่ไหน   

ก่อนตอบ...คุณต้องรู้ก่อนว่า พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิ์ตลอด  แล้วท่านไปดูนรก-สวรรค์ แม้แต่ท่องอวกาศ ทะลุจักรวาลได้อย่างไรล่ะ  แล้วเอามาสอนว่าภพภูมิมี 31-33 ภพภูมิ และสอนเรื่องอื่นๆ

ก็พระพุทธเจ้าเข้าไปดูในภวังค์จิต หรือจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกของตัวเองน่ะซิ 

ใช่....ผมกำลังจะบอกคุณว่า  ในภวังค์จิต หรือในจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกของทุกสรรพจิต(สังขาร)หรือจิตไม่บริสุทธิ์  มันมีภพภูมิต่างๆอยู่มากมาย แม้แต่สวรรค์-นรก พรหมโลก มันก็อยู่ในภวังค์จิต หรือในจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึก

คุณหรือผมตาย  คือรูปนาม หรือกายเนื้อของเราตายหรือดับ  แต่ไอ้ตัวที่ไม่ตายคือ จิตวิญญาณ หรือ อาทิสมานกาย หรือกายทิพย์  ไอ้จิตวิญญาณ หรือ อทิสมานกาย หรือกายทิพย์ตายหรือดับได้ด้วยวิธีเดียว คือ.....นิพพาน

จิตวิญญาณ หรือ อทิสมานกาย หรือกายทิพย์ = กายฝันของคุณนั่นเอง  ถ้าคุณมีสติตอนที่คุณฝัน  คุณก็สามารถถอดกายทิพย์ หรือ กายฝัน ของคุณได้  จะไปเที่ยวดูนรก ดูสวรรค์ ดูอดีต ดูอนาคต ก็ได้   แล้วแต่ว่าคุณบรรลุถึงขั้นไหน


หัวข้อ: Re: คุณจะรู้ว่า นรก-สวรรค์ อยู่ตรงไหน ต้องอ่านเรื่องนี้
เริ่มหัวข้อโดย: yusamui ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 01:01:06 PM
เอามาจากไหนนี่