KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา และทุกอย่าง เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า => ประวัติอุบาสก อุบาสิกา ฆราวาสผู้ประพฤติธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 28, 2011, 02:50:19 PMหัวข้อ: วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 28, 2011, 02:50:19 PM
(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398988_296217570414745_196619973707839_802228_436973742_n.jpg)

วันนี้วันที่ ๒๘ ธันวาคมเป็นวัน "รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
คือวันคล้าย...วันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ครบรอบ ๒๔๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๓๑๐
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวีรบุรุษพระองค์หนึ่ง ได้ทรงปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้ยภัยจากข้าศึกศัตรูผู้มารุกราน
แล้วจัดการบ้านเมืองให้มีความสงบสุขเข้าสู่ภาวะเป็นอิสรภาพจึงให้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์
ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี นับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้วางพื้นฐานความเป็นอิสระและเป็นปึกแผ่น
ของชาติไทยพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์

รัฐบาลและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ระลึกถึงพระราชกรณีย-กิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ
ด้วยความสำนึกกตัญญูกตเวทีจึงร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเพื่อเทิดทูนพระเกียรติประวัติ
ไว้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖
ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกแบบและควบคุมการหล่อโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ศิลปินในภาพ)
และ ศิลปินผู้ปั้นคือนายแสวง สงฆ์มั่งมี เป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลา
 เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่จันทรบุรี ลักษณะทรงม้าออกศึกมุ่งไปทางตะวันออกพระหัตถ์ขวา
ทรงพระแสงดาบชูออกไปเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงบังเหียน ท่านำพลรุกไล่ข้าศึก

โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ประชาชนออกเงินบริจาคสร้าง
และเปิดโอกาสให้ได้ออกเสียงเลือกแบบด้วย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบในปัจจุบันนี้

ทางราชการได้ประกอบพระราชพิธีเปิด และถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๙๗ และในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ จึงมีรัฐพิธีเปิด
เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ

ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชสมบัติเรียกว่า
"รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ถือเป็นงานบรมราชานุสาวรีย์สำคัญ ของชาติวันหนึ่ง
ของทุกปีเป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่


หัวข้อ: Re: วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 28, 2011, 02:54:09 PM
คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นะโม ๓ จบ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

คำถวายเครื่องสักการะ

 โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

น้ำพระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน พิศุทธิ์ พุทธบูชา
พระศาสดา สมณะ พระโคดม
ให้ยืนยง ดำรงหล้า ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ จัดให้สม
วิปัสสนา แน่วหนอ พ่อชื่นชม
น้อมบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่ศาสนา
พุทธศาสน์ เคียงอยู่ คู่ราชา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กันขอบพระคุณข้อมูลจาก : http://www.kammatan.com