KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คืออะไร สำคัญอย่างไร => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsakw ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 03:09:55 PM



หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้เพราะอะไร
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 03:09:55 PM
สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้เพราะอะไร?

ตอบ  เพราะว่านรกและอบายภูมิต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณที่มีความคิดปรุงแต่งเป็นอกุศล  และกระทำกรรมลงไปด้วยความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลนั้น   เมื่อจิตวิญญาณดวงนั้นตายลงในขณะที่ตนยังไม่ได้ทำสติปัฏฐาน ๔ ให้ถึงขั้นโสดาบัน  จิตวิญญาณดวงนั้นย่อมหลงคิดว่า สิ่งที่ตนเห็นและสัมผัสในปรโลกล้วนเป็นของจริง  นรกและอบายภูมิต่างๆจึงย่อมมีสำหรับเขา 

ส่วนพระโสดาบันทำสติปัฏฐาน ๔ ถึงขั้นแล้ว  ย่อมไม่หลงเห็นสิ่งมายาเหล่านั้นเป็นของจริง  ไฟนรกจึงทำอะไรท่านไม่ได้  เพราะไฟนรกที่แท้มันเป็นของปลอม  ที่ทำให้ดูเสมือนว่าเป็นของจริง