KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 => ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ => ข้อความที่เริ่มโดย: Little_Garfield ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 02:17:39 AMหัวข้อ: ธรรมะในคำกลอน ลายมือท่าน พุทธทาสภิทขุ
เริ่มหัวข้อโดย: Little_Garfield ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 02:17:39 AM
http://www.buddhadasa.in.th/index_main.php  เครดิต

(http://www.buddhadasa.in.th/images/head_1.jpg)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/text-poet.gif)

คำนำ

หัวข้อธรรมประเภทนี้มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้นแล้วเพ่งต่อไป
เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิดความสลดสังเวช
ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปรารถนา
กวาดล้างความรู้สึกชนิดที่ทำความรำคาญต่างๆ ให้แก่ตนให้หมดไปจากจิตใจ
และมีความสะอาด ความสว่าง และความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตนๆ.

ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้
จะถูกต้องและมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญาในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวังบังคับตัวให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด.

หมายเหตุ : คัดจาก ธรรมโฆษณ์ชุด "หัวข้อธรรมในคำกลอน"
หมวดปกิณกะ สันปกสีเขียว ลำดับ ๔๒.ค

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/117-good-view.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/085-change.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/085-change.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/110-we-make-live.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/096-man-or-human.gif)หัวข้อ: Re: ธรรมะในคำกลอน ลายมือท่าน พุทธทาสภิทขุ
เริ่มหัวข้อโดย: Little_Garfield ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 02:19:31 AM
(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/039-medicine.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/114-rely-on-ourself.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/testament/testament25.gif)

(http://www.buddhadasa.in.th/images/word/poem/121-what-is-world.gif)


หัวข้อ: Re: ธรรมะในคำกลอน ลายมือท่าน พุทธทาสภิทขุ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 09, 2010, 01:37:10 PM
ขอบพระคุณครับผม http://www.buddhadasa.in.th/index_main.php