KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับกิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.comแจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรีหลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์
หน้า: [1]
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  (อ่าน 5276 ครั้ง)
watwatthai
สมาชิกใหม่
*

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 1
กระทู้: 2


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 09:54:59 PM »

# 1. Download หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์ ชุดที่ 1-10  <<--คลิก
001.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 9-05-2525 งานคว้าเอาวิมุตติธรรมมาครอง
002.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 6-07-2525 คำบริกรรมเหมือนรอยโค
003.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 22-07-2525 มหาภัทรกัป
004.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 31-07-2525 หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน-ชัยชนะบนเวทีธรรม
005.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 14-06-2526 ใจว่างเพราะธรรม
006.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 10-07-2526 ศิษย์ดื้อ
007.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 28-07-2526 อุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญา
008.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 3-08-2526 โรคกาย โรคใจ
009.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 18-08-2526 การแสวงโลก การแสวงธรรม
010.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 22-09-2526 ธรรมจักร

# 2. Download หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์ ชุดที่ 11-20  <<--คลิก
011.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 5-10-2526 ธรรมแท้ไม่เหมือนอะไร
012.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 19-04-2527 อำนาจกิเลส อำนาจธรรม
013.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 18-06-2527 เปิดเผยสภาวธรรม
014.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 27-08-2527 อริยสัจธรรม
015.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 11-09-2527 รากแก้วของศาสนา
016 8-06-2528 ธรรมวิมุติ-ธรรมสมมุติ (พูดท้ายเทศน์)
017 19-09-2528 อย่าให้กิเลสหัวเราะ
018.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 30-09-2528 เน้นหนัก หักบ่วงกิเลส
019.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 29-04-2529 ปราบ
020.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 13-05-2529 เรียนรู้จำ ปฏิบัติรู้จริง

# 3. Download หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์ ชุดที่ 21-30  <<--คลิก
021.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 29-08-2529 จิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา
022.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 7-09-2529 หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม
023.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 15-09-2529 อนุปุพพิกถา
024.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 18-01-2530 ภาคปฏิบัติภาคสำคัญ
025.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 31-01-2530 มีไหม ทางจงกรม
026.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 19-04-2530 หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร
027.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 15-05-2530 มีแต่ชื่อธุดงค์กรรมฐาน
028.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 14-06-2530 ปฏิบัติให้ถึงความจริง
029 22-06-2530 ข้าศึกของพุทธศาสนา
030 7-07-2530 อวิชชาเป็นต้นเหตุ

# 4. Download หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์ ชุดที่ 31-40  <<--คลิก
031.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 5-09-2530 กิเลสแท้-ธรรมแท้
032.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 15-09-2530 ผู้รู้ ผู้แนะนำ
033.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 23-09-2530 สถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญ
034.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 4-10-2530 สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
035.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 2-04-2531 การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์
036.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 13-04-2531 ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น
037.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 22-04-2531 ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม
038.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 27-09-2531 การพิจารณาธรรมทั้งหลาย
039.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 24-10-2531 ออกเที่ยวธุดงค์กรรมฐานปฏิบัติธรรม
040.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 30-10-2531 ธรรมบูชา

# 5. Download หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์ ชุดที่ 41-50  <<--คลิก
041.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 28-11-2531 ศึกษาข้อวัตรปฏิปทานำไปปฏิบัติ
042.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 13-12-2531 สายทางดำเนินของธรรม
043.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 11-01-2532 สมถะธรรม วิปัสสนาธรรม
044.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 17-03-2532 กลมายากิเลสที่แทรกมา
045.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 15-04-2532 สัมผัสธรรมด้วยภาคปฏิบัติ
046.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 26-04-32 ผู้ทรงอรรถทรงธรรม
047.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 23-05-2532 หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้
048.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 5-06-2532 จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส
049.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 1-12-2532 วงกรรมฐานที่ตายใจได้
050.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 2-01-2533 งานรื้อถอนวัฏฏะ

# 6. Download หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์ ชุดที่ 51-59  <<--คลิก
051.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 1-04-2534 แง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐาน
052.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 3-05-2534 สังวรธรรม
053.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 1-07-2534 พระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจ
054.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 27-07-2534 การพัฒนาจิตในทางพระพุทธศาสนา
055.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 2-11-2534 จำให้ดีนะ  คำพูดแบบนี้
056.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 15-07-2535 หลักใจ
057.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 3-08-2536 ทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏ
058.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 6-11-2536 ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ
059.  หลวงตามหาบัว ชุดธรรมหลักใจ 59 กัณฑ์  วันที่ 20-01-2537 ห่วงใยหมู่คณะ

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2011, 09:57:40 PM โดย watwatthai » บันทึกการเข้า
AVATAR
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 29
กระทู้: 949


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 10:40:21 PM »

จะติดตามครับ ขอบพระคุณครับ
บันทึกการเข้า

เกิดปัญญารู้แจ้ง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อพากันหลุดพ้นออกจากวัฏฏสงสารนี้
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3597


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 11:02:41 PM »

อนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับผม และขอบคุณที่นำธรรมะขององค์หลวงตา มาแบ่งปันนะครับผม : )
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
หน้า: [1]
พิมพ์
กระโดดไป: