KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 08, 2015, 12:35:52 PMหัวข้อ: ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 08, 2015, 12:35:52 PM
(http://www.kammatan.com/gallary/images/20150308123644_luangpor_toon.jpg)

รูป-กาย แท้จริงไม่ใช่สิ่งสวยงาม
ความไม่สวยงามในร่างกายนี้
ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริง
ธรรมชาติเดิมของร่างกายแล้ว
ไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงาม
มีแต่สิ่งสกปรกโสโครก
ความสวยงามนั้นมีอยู่ที่กิเลส
สังขาร โมหะ อวิชชา
มีความเข้าใจผิด
รูปนั้นจึงมีความสวยงาม รูปสวยงามเพราะความรัก
รูปสวยงามเพราะความยินดี
รูปสวยงามเพราะความใคร่
รูปสวยงามเพราะมีความกำหนัด
ถ้าจิตไม่มีความรัก ความใคร่ ความกำหนัดแล้ว
รูปนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามเลย

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอด โดย หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มีนาคม 08, 2015, 12:37:44 PM
การน้อมใจพิจารณาในอนัตตา เริ่มต้นก็ให้รู้ว่า อัตตา ตัวตนเป็นอย่างไร
มีส่วนประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่างไร อาการ ๓๒
ที่ทุกคนเคยอ่านและเคยสวดมนต์กันอยู่แล้ว ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอาการแต่ละอย่างออกมา..
ให้รู้เห็นในลักษณะอาการนั้นให้ถูกต้อง
ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ เป็นลักษณะอย่างไร ก็ทำความเข้าใจในสมมติว่าเป็นลักษณะนี้จริง ๆ
เหมือนกับรถ ถ้ารื้อออกมาทั้งหมดแล้ว คำว่ารถก็จะหมดไปทันที
ทุกอย่างจะเป็นเพียงชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถเท่านั้น นี้ฉันใด อัตตาที่เข้าใจว่าเป็นตัวเราทั้งหมดนี้
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอยู่บ่อย ๆ ใจก็ค่อยรู้เห็นว่าไม่มีอัตตาตัวตนแต่อย่างใด
จึงใช้ปัญญาฝึกใจให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอ..
และฝึกใจอยู่เสมอว่า อีกไม่นานนัก ใจกับร่างกายนี้ ก็จะแยกทางกันไป
ร่างกายจะเน่าทับถมอยู่ในพื้นดินนี้ ใจก็จะไปตามบุญกรรมที่ได้ทำเอาไว้แล้ว ทั้งเราทั้งเขา
ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคน แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท ก็จะเป็นในลักษณะนี้เช่นกัน..

หลวงปู่ทูล ขิปปปญโญ