KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

ธรรมมะกับมนุษย์ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน => ธรรมมะจากพระสงฆ์ สุปฏิปันโน เป็นข้อคิด และแนวทาง เพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติภาวนา => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 08, 2014, 01:09:43 AMหัวข้อ: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 08, 2014, 01:09:43 AM
"..อย่ารอคอยให้มันเฒ่าคร่ำชรา
หรือจะรอความตายมาเยี่ยมเสียก่อน
จึงจะเข้ากัมมัฏฐาน
เมื่อถึงคราวเช่นนั้นมันจะสายเกินไป
ท่านทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่แน่นอน
ความตายเป็นของแน่นอนเหลือเกิน.."

หลวงปู่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 08, 2014, 01:09:59 AM
“..ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการที่ได้เกิดมา
เป็นมนุษย์ แล้วได้พบพระพุทธศาสนา
ได้ยินได้ฟังแล้ว ก็คือ การปฏิบัติตาม
ถ้าเราไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่มีประโยชน์....”
ครูบาพรหมา พรหมจักโก


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ ธันวาคม 08, 2014, 01:10:15 AM
“..โยมทั้งหลายจงนึกจงคิดถึงชีวิตจิตใจของเราทุกๆวันนี้ ถ้าจะเปรียบแล้ว ก็เหมือนกับเราทั้งหลายตกอยู่ในกลางทะเล ถ้าเราไม่รีบถ่อรีบพายไป ไม่รีบว่ายไปสู่ฝั่งข้างหน้า เราก็จะจมน้ำทะเลตายฉันใด สงสารในขณะนี้ ก็ฉันนั้น ข้อสำคัญ ควรนึกถึงนรกในปัจจุบัน ที่เรียกว่านรกในใจให้มาก อย่าให้บาปเกิดขึ้นในใจ ให้รักษาใจให้บริสุทธิ์ อย่าให้เศร้าหมอง ถ้าใจเศร้าหมองด้วยบาปอกุศล ก็มีทุคติคืออบายเป็นที่ไปบังเกิด เที่ยงแท้แน่นอนไม่ต้องสงสัย...”
ครูบาพรหมา พรหมจักโก


หัวข้อ: Re: ธรรมะที่ถ่ายทอดโดย หลวงปู่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ เมษายน 24, 2016, 09:15:28 PM
โอวาทธรรม
หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก
การเข้ากัมมัฏฐาน ก็คือการอบรมสติปัญญา
ที่ถูกทอดทิ้งไว้ไม่ได้นำมาใช้โดยความเป็นธรรม นำออกมาคิดพิจารณาแก้ปัญหาชีวิตอันมืดมนและสลับซับซ้อน
ทำให้ชีวิตจิตใจสว่างไสวจากความมืดบอดคืออวิชชา
ให้วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นด้วยกำลังของสมาธิ พิจารณา
ในรูปนามจนเกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง
ตีปัญหาชีวิตให้แตกกระจัดกระจายเป็นอยู่ด้วย
สติปัญญาตลอดกาลนิรันดร. . .